Täydellinen haaste

Rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Täydellinen haaste käyttäjärekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Petri Hiissa, Kossinkatu 3 U, 33580 Tampere

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Täydellinen haaste -verkkopalveluihin liittyvän sisällön tarjoamiseen ja niistä tiedottamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot, yhteystiedot, käyttötiedot, muut käyttäjän itse antamat tiedot. Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä henkilötietolain sallimissa rajoissa Täydellinen haaste -verkkopalvelun hallitsemissa rekistereissä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjän henkilötietoja kerätään käyttäjältä itseltään rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei käyttäjä ole antanut siihen erillistä lupaa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Tarkastusoikeus

Käyttäjä voi henkilötietolain 26 §:n mukaisesti tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö lähetetään kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän postiosoitteeseen. Tiedot lähetetään pyydettyyn sähköpostiosoitteeseen.


Web Statistics